SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
decentralise´ra verb ~de ~t de·centr·al·is·er·ardela upp och sprida (viss funktion) på flera institutioner eller personer med avs. på tidigare samlad verksamhet, makt­utövning etc.; ofta äv. betr. geografisk spridning samh.decentralisera besluts­fattandetdecentralisera en del av ut­bildningen från de stora hög­skolorna till filialernadecentralisera ngtsedan 1857Subst.:vbid1-133091decentraliserande, decentralisering; vbid3-133091decentralisation