SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deklarationsblankett [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er de·klar·at·ions|­blank·ett·enblankett för själv­deklaration ekon.rum.samh.skatte­myndigheten har an­strängt sig att göra deklarationsblanketten lätt­begripligsedan 1906