publicerad: 2021  
deklarera deklarerade deklarerat
verb
deklare´ra
1 offentligt tillkänna­ge (principiell) stånd­punkt
någon deklarerar något/sats
någon deklarerar något
någon deklarerar sats
äv. försvagat (hög­tidligt) förklara
han deklarerade att han tänkte av­gå som ord­förande
belagt sedan 1837; av lat. declara´re 'klar­göra; visa'; jfr ur­sprung till klar
2 skriftligt lämna upp­gifter om sina in­komster och förmögenhetsförhållanden under ett visst år till skatte­myndighet
deklarant; falskdeklarera
någon deklarerar (något) någon deklarerar (för något)
dags att deklarera!; missa inga av­drag när du deklarerar
äv. om att lämna viktiga upp­gifter vid gräns­kontroll
han glömde att deklarera spriten och åkte fast i tullen
belagt sedan 1859
deklareradeklarerande, deklarering, deklaration