SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
departemen´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en de·parte·ment·et1statsorgan som under regeringen an­svarar för viss gren av statsstyrelsen genom att bereda, hand­lägga och verk­ställa regeringens beslut men utan befogenhet att in­gripa i förvaltningens detaljer i svensk stats­rättadmin.rum.samh.JFRcohyponymministeriumcohyponymämbetsverk finansdepartementutrikesdepartementdepartementet leds av stats­rådet NNett för­slag till skärpta regler som just nu bearbetas på departementetäv. om mot­svarande lokalergå upp på departementetsedan 1678av fra. département med samma betydelse, till départir, äldre ’skilja’, och -ment, lat. -men´tum, ändelse som beskriver resultatet av en handling eller medlet för den 2större förvaltnings­område i Frank­rike rum.samh.JFRcohyponymlän 1cohyponymarrondissement sedan 1795