SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deprecie´ring substantiv ~en de·preci·er·ing·enned­gång av en valutas värde i förhållande till an­dra valutor; av­siktligt el. spontant ekon.tid.MOTSATSantonymappreciering äv. i fråga om real­kapitalvärde­minskning depreciering (av ngt)sedan 1908