SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
desarme´ra verb ~de ~t des·arm·er·arav­lägsna utlösnings­anordning från spräng­laddning e.d. mil.polisen desarmerade en tids­inställd bombminorna var inte desarmeradeäv. all­männareav­väpna äv. bildligtberöva (politisk) spräng­kraft stats­ministern ville desarmera EMU-frågan in­för riksdags­valetdesarmera ngtsedan 1887av fra. désarmer med samma betydelse; till lat. dis´ ’i­sär’ och armera Subst.:vbid1-134125desarmerande, vbid2-134125desarmering