SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1det pronomen 1som subjekt i opers. konstruktioner före­teelsen som ut­gör en före­liggande, o­bestämd situation där den aktuella händelsen etc. äger rum Nolldet regnadedet blåser västlig vind i daghär dansas detpå dagen hade det snöat och på natten frös det påäv. som s.k. formellt subjekt för att und­vika att ngn/ngt som tidigare inte om­nämnts kommer först i satsen el. meningendet satt två flickor i sand­lådansedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. thät 2i konstruktion med predikativ före­teelsen som består av det följande och som har att göra med hur den an­givna egenskapen ska tolkas Nolldet är roligt att fiskadet är gott med färska bullarhos oss är det lugnt och stilla under julenäv.funktionen som ut­förs (enligt det följande) vid s.k. emfatisk ut­brytningdet var Pelle som börjadedet är NN som är mördarendet var bara en dörr som slog i­gensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2det substantiv ~et det·etlustsökande, energigivande del av personligheten urspr. enl. Freuds psykol. teoripsykol.JFRcohyponym2jag 1 sedan 1948till 1det