publicerad: 2021  
eftervärld efter­världen
efter|­värld·en
substantiv
ef`tervärld
vanligen bestämd form kommande släkt­led
hon ville rädda något från sitt liv till efter­världen; rymd­pionjärernas in­satser kommer att gå till efter­världen; efter­världens dom över diktatorn blev hård
belagt sedan 1688