publicerad: 2021  
enhetspris enhets­priset enhets­priser
en·hets|­pris·et
substantiv
e`nhetspris
samma pris på en grupp olika varor el. tjänster; vanligen om lägre pris
enhetspris (något)
varu­huset tillämpar denna vecka enhets­pris på blom­krukor
belagt sedan 1898