publicerad: 2021  
entertainer entertainern, plural entertainer äv. entertainers
enter·tain·ern
substantiv
[-tej´-]
mång­sidig under­hållare som roar (kroggäster och dylikt) med sång, dans och prat
Sammy Davis, en av 1900-talets främsta entertainer
belagt sedan 1959; av engelska entertainer med samma betydelse, till entertain 'under­hålla; roa'; urspr. till lat. in´ter 'mellan' och tene´re 'hålla kvar'