publicerad: 2021  
förvärkt neutrum förvärkt, bestämd form och plural förvärkta
för·värk·ta
adjektiv
förvär´kt
förstörd genom (reumatisk) värk
förvärkta fingrar; förvärkta leder
belagt sedan 1740