publicerad: 2021  
förvärmare för­värmaren, plural för­värmare, bestämd plural förvärmarna
för|­värm·ar·en
substantiv
`rvärmare
an­ordning för upp­värmning av matar­vattnet till ång­panna el. annan värme­anläggning
belagt sedan 1859