publicerad: 2021  
fler komparativ
eller
2flera
fler
adjektiv
[fle´ra] el. [fle`ra]
som ut­gör ett större an­tal än något annat
vi vann trots att de var fler än vi
äv. ytterligare (ett an­tal)
inga fler in­satser!
det går fler tåg se tåg
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska flere; nord. ord, identiskt med lat. plu´s, se ur­sprung till 1plus!!
Fem myror är fler än fyra elefanter. Titel på en svensk tv-serie för barn (1970-talet)