publicerad: 2021  
flygledning flyg­ledningen flyg­ledningar
flyg|­led·ning·en
substantiv
fly`gledning
enhet av de högsta cheferna för det civila och det militära flyget
äv. om trafikledningen på en flyg­plats
arbetet in­om flyg­ledningen kräver god simultan­kapacitet
belagt sedan 1931