publicerad: 2021  
fragment fragmentet, plural fragment, bestämd plural fragmenten
frag·ment·et
substantiv
fragmen´t
till­fälligt lösrivet eller bevarat stycke som inte är en naturlig del av viss helhet
ett fragment (av/ur något)
ett fragment (av något)
ett fragment (ur något)
ett program med fragment ur kända filmer; ett fragment av en stympad skulptur
äv. mer abstrakt
varje teori inne­håller troligen något fragment av sanningen
belagt sedan 1673; av lat. fragmen´tum 'stycke; spillra', till frang´ere 'bryta; krossa'; jfr ur­sprung till fraktion, fraktur, fragil