SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glo verb ~dde ~tt, pres. ~r titta (länge) på ett dumt sätt vard.komm.JFRcohyponymblängacohyponymstirra barnen glodde på ny­komlingenglo (på ngn/ngt)sedan 1669 i bet. ’stirra’jfr fornsv. gloa ’glöda’; gemens. germ. ord (ty. glühen, eng. glow ’glöda’); jfr glöd Subst.:vbid1-170933gloende