publicerad: 2021  
gradation gradationen gradationer
grad·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
in­delning i grader särsk. med av­seende på svärtning av fotografiskt skikt
gradation (av något)
hård gradation; mjuk gradation
belagt sedan 1756