SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hm interjektion uttr. för undran, efter­tanke, tveksamhet e.d. komm.sesehumma hm, det tål att tänka påsedan 1618jfr ty., eng. hm, hem, hum, fra. hem, hom, hum, lat. hem´ med samma betydelse