publicerad: 2021  
hovsam hovsamt hovsamma
hov·samm·are
adjektiv
ho`vsam
som visar hän­syn och mått­fullhet om person el. handling
hovsam (i/med något)
hovsam (i något)
hovsam (med något)
han var rätt hovsam i sina krav; hon kritiserade boken i hovsamma orda­lag
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hofsamber, bildn. till hof 'måtta'; jfr ur­sprung till behov, häva, hövas