SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
identifikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er id·enti·fik·at·ion·enfast­ställande av identitet för ngn psykol.identifikationen av den mördade kvinnanäv. i fråga om djur och icke-levande före­teelseridentifikationen av skade­djuretidentifikationen av berg­artenäv. om stark in­levelse e.d.läkarens förmåga till identifikation med patientenidentifikation (av ngn/ngt), identifikation (med ngn/ngt)sedan 1909