SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
iden´tisk adjektiv ~t id·ent·isksom ut­gör samma sak eller person som ngn/ngt admin.af.NN är identisk med den efter­lysteäv. försvagattill förväxling lik de båda partiernas program är praktiskt taget identiskaidentisk med ngn/ngt, ngra är identiskasedan 1797av fra. identique med samma betydelse; till lat. i´dem ’den­samme’