SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inadverten´s substantiv ~en ~er in·ad·vert·ens·en(mindre) fel som orsakas av förbi­seende formelltaf.JFRcohyponymblundercohyponym1fel 1 en del inadvertenser före­kom i över­sättningensedan 1801till in- och lat. adver´tere ’vända upp­märksamheten emot’