SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
internationell´ adjektiv ~t inter·nat·ion·ellsom berör flera (ofta många) länder där­ibland ofta de mest ton­givande admin.samh.JFRcohyponymnationell 1cohyponymmellanstatligcohyponymmellanfolklig internationella tävlingaren internationell konferensen tid av internationell spänningofta i ut­tryck med positiv värderingett verk av internationell klasshans internationella genom­brottsedan 1857av eng. international med samma betydelse; till inter- och nation; jfr international