publicerad: 2021  
inverka inverkade inverkat
verb
in`verka
fungera som styrande eller förändrande faktor i förhållande till viss före­teelse, visst till­stånd eller dylikt
något inverkar (sätt)någon/något
något inverkar (sätt)någon
något inverkar (sätt)något
sam­talet in­verkade menligt på hans humör; sjukdomen in­verkade negativt på hennes studieresultat
belagt sedan 1815
inverkainverkande, inverkning, inverkan