publicerad: 2021  
kolonialism kolonialismen
kol·oni·al·ism·en
substantiv
kolonialis´m
delvis historiskt system som inne­bär att vissa (militärt starkare) stater behärskar och ut­nyttjar andra länder vanligen i andra världs­delar
den europeiska kolonialismen i Afrika; den tidiga kolonialismen var mest in­riktad på handel
belagt sedan 1951