publicerad: 2021  
kommatera kommaterade kommaterat
verb
kommate´ra
förse (text) med komma­tecken för att skilja enheter i satsen åt, an­ge pauser m.m.
SE 1komma
någon kommaterar (något)
belagt sedan 1792; till 1komma
kommaterakommatering