publicerad: 2021  
kommendant kommendanten kommendanter
kom·mend·ant·en
substantiv
kommendan´t
mest historiskt högsta chef för en fästning
kommendant (för/över något)
kommendant (för något)
kommendant (över något)
kommendanten på Svea­borg
äv. om militär­befälhavare i en stad el. ett om­råde
belagt sedan ca 1635; av franska commandant, ita. comandante med samma betydelse; se ur­sprung till kommendera