publicerad: 2021  
komparera komparerade komparerat
verb
kompare´ra
an­ge olika grader av visst adjektiv el. adverb
någon komparerar något
"hög" kompareras "hög, högre, högst"; adjektiv som "praktisk" kompareras oftast med "mer" och "mest"
belagt sedan ca 1635; av lat. compara´re 'lik­ställa; jäm­föra'; jfr ur­sprung till 1par 1
komparerakomparerande, komparering, komparation