publicerad: 2021  
koncentrationsläsning koncentrations­läsningen
kon·centr·at·ions|­läs·ning·en
substantiv
[-∫o`ns-]
en under­visnings­metod där olika ämnen under vissa perioder får ett större timantal för att under andra perioder få ett mindre timantal el. inte läsas alls
koncentrationsläsning (av något)
belagt sedan 1927; ökad anv. på 1960-talet