publicerad: 2021  
kärl kärlet, plural kärl, bestämd plural kärlen
kärl·et
substantiv
`rl
1 mindre behållare för förvaring, beredning eller dylikt; särsk. som hus­geråd
dryckeskärl; glaskärl; keramikkärl; kokkärl; kopparkärl; porslinskärl
kommunicerande kärl; odiskade kärl och tallrikar
ibland bildligt, sär­skilt i ett ut­tryck för ömse­sidigt beroende
för henne är arbetet och familje­livet som kommunicerande kärl
belagt sedan 1663; jfr fornsvenska käralde, sv. dial. kärald, kärild, äldre sv. käril(l)e; gammal bildn. till kar
2 tunn kanal i kroppen särsk. för blod­omloppet; hos djur el. människa
kärlkirurgi; kärlkramp; kärlsjukdom; blodkärl; lymfkärl
förkalkade kärl
äv. vatten­ledande rör hos högre växt
kärlkryptogam; kärlväxt
kärl saknas hos barr­träd
belagt sedan 1728