publicerad: 2021  
kväkare kväkaren, plural kväkare, bestämd plural kväkarna
kväk·ar·en
substantiv
kvä`kare
med­lem av ett religiöst sam­fund som inte har präster el. guds­tjänst­ritualer, vägrar krigs­tjänst och ut­för socialt arbete
kväkarfamilj; kväkarmöte
belagt sedan 1687; av engelska quaker, till quake 'darra, skälva'