publicerad: 2021  
kvot kvoten kvoter
kvot·en
substantiv
1 tal som ut­gör resultatet av division
kvoten (mellan några)
kvoten mellan 10 och 5 är 2
belagt sedan 1690; av medeltidslat. quo´ta med samma betydelse; till lat. quo´ta par´s 'hur stor del', till quo´tus 'hur stor; hur mycket'
2 an­del som ses i proportion till ett helt
(någons/någots) kvot (av/för något)
(någons) kvot (av något)
(någons) kvot (för något)
(någots) kvot (av något)
(någots) kvot (för något)
man försökte pressa ner kvoten av obehöriga lärare
sär­skilt om högsta tillåtna kvantitet av viss före­teelse
kvotsystem; fiskekvot; flyktingkvot; importkvot
den tillåtna kvoten; sänka kvoterna
belagt sedan 1629