publicerad: 2021  
läroplan läro­planen läro­planer
läro|­plan·en
substantiv
`roplan
över­gripande an­visningar om skolundervisningens inne­håll, mål och metoder vanligen gällande för ett land
läroplan (för något)
läro­planens betoning av färdighets­momenten; den senaste läro­planen för gymnasie­skolan; sedan 1998 finns en sär­skild läro­plan för för­skolan
belagt sedan 1805