publicerad: 2021  
lärosats läro­satsen läro­satser
läro|­sats·en
substantiv
`rosats
sats som i koncentrerad form ut­gör ett led i en (religiös eller vetenskaplig) lära
kyrkans läro­satser
belagt sedan 1734