SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
levite´ra verb ~de ~t lev·it·er·argenom tanke­kraft få att sväva över under­laget enl. para­psykologiska före­ställningar rum.hon berättade om hur stenarna leviteradesäv.genom tanke­kraft komma att sväva över under­laget han satt i yoga­ställning och leviteradelevitera (ngt)sedan mitten av 1970-talettill lat. lev´is ’lätt’ Subst.:vbid1-876055leviterande, vbid2-876055levitering; levitation