publicerad: 2021  
mötesplats mötes­platsen mötes­platser
möt·es|­plats·en
substantiv
`tesplats
1 plats där två eller flera personer träffas informellt men vanligen enl. överens­kommelse
när väninnan inte kom till mötes­platsen blev hon orolig
äv. om plats för organiserad samman­komst
spec. (förr) militär förläggnings- och övnings­plats
belagt sedan 1671
2 breddad plats på smal väg, som är av­sedd för möten mellan for­don
äv. om mot­svarande an­ordning på enkel­spårig järn­väg
belagt sedan 1858