SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`ttagning substantiv ~en ~ar mot|­tag·ning·en1bestämt till­fälle när besökande tas emot samh.scen.JFRcohyponymreception 2 mottagningstidrektorn har mottagning på tjänste­rummet mån­dagar mellan 10 och 12spec. om festlighet, särsk. för högt upp­satta personer el. i sam­band med konferens e.d.en officiell mottagning i stads­huset(på/under/vid) mottagningen, en mottagning (för ngn)sedan 18722lokal där besökande tas emot särsk. in­om sjuk­vården af.med.JFRcohyponymreception 1 mottagningsrummottagningssköterskaakutmottagningläkarmottagningsedan 18833mot­tagande av radio­signaler radiotekn.bra mottagningdålig mottagningmottagningen stördes av starka tyska sändaresedan 1908