publicerad: 2021  
oktroj oktrojen oktrojer
oktroj·en
substantiv
[-åj´]
till­stånd av myndighet att bedriva bank- eller fond­börs­verksamhet särsk. bankrörelse
oktrojinnehavare
belagt sedan 1626; av franska octroi med samma betydelse; till oktrojera