publicerad: 2021  
optik optiken
opt·ik·en
substantiv
opti´k
1 läran om ljusets ut­bredning, brytning m.m.
äv. ljusverkan
konstnären ut­nyttjar plexi­glasets speciella optik
belagt sedan 1736; ur grek. optike´ (tekh´ne) med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1cyklop!!, diopter, myopi, synops
2 (samman­fattningen av) de optiskt verksamma delarna i ett instrument t.ex. lins­systemet i en kamera
zoomoptik
fin­justera teleskopets optik
belagt sedan 1926