publicerad: 2021  
ordningspolis ordnings­polisen ordnings­poliser
ordn·ings|­pol·is·en
substantiv
`rd-]
informell beteckning av­delning in­om polisen med upp­gift att upprätt­hålla all­män ordning och över­vaka ordnings­bestämmelser
äv. om en­skild polis­man
belagt sedan 1842