SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
organisation [-∫o´n] substantiv ~en ~er org·an·is·at·ion·en1upp­rättande av system (för ngt) genom planering och ordnande vanligen av ngt abstrakt (som ut­gör en helhet) samh.JFRcohyponymordning 3 organisationsförmågaorganisationskommittéen ny organisation av barn­omsorgenäv. om resultatetJFRcohyponymordning 1 skolorganisationen svag organisationen stark organisationen topp­styrd organisationen slimmad organisationbygga upp en organisationorganisation (av ngt)sedan 1791till organisera 2större, sam­ordnad grupp med viss mål­sättning admin.samh.JFRcohyponymförening 1cohyponymgruppcohyponymsammanslutning branschorganisationintresseorganisationen ideell organisationen parti­politiskt o­bunden organisationde fackliga organisationernaen organisation (för ngt)sedan 1845