publicerad: 2021  
producent producenten producenter
pro·duc·ent·en
substantiv
producen´t
1 person eller före­tag som till­verkar eller fram­ställer något
MOTSATS konsument
producentland; cellulosaproducent; oljeproducent; veteproducent
producent (av något)
en ledande producent av spann­mål; landets största producent av förädlat bio­bränsle
äv. om ofrivillig till­handa­hållare av något
svinen som producenter av fläsk och skinka
belagt sedan 1810; till producera
2 (titel för) person som an­svarar för produktion av radio- och tv-program el. andra former av kultur­yttringar
kulturproducent; radioproducent
programmets producent
äv. person som finansierar och an­svarar för film­inspelning, skivinspelning eller dylikt
filmproducent
spec. äv. operativt an­svarig vid ut­veckling av digitala spel
spelets producent fick cred för sin in­sats
belagt sedan 1941