publicerad: 2021  
producera producerade producerat
verb
produce´ra
1 till­verka eller fram­ställa någon vara el. annan produkt
MOTSATS konsumera JFR alstra
någon/något producerar något
någon producerar något
något producerar något
fabriken producerar 10 000 cyklar om året; kärn­kraftverket producerar huvud­parten av elektriciteten i om­rådet
äv. med av­seende på oönskade produkter
vid till­verkningen produceras stora mängder av­fall
belagt sedan 1721; av lat. produ´cere 'fram­föra', till du´cere 'föra'; jfr ur­sprung till doge, inducera, introducera, konduktor, reducera
2 an­svara för produktion av radio- och tv-program el. andra former av kultur­yttringar
någon producerar något
producera en film; producera en låt för en artist; hon har producerat många stora tv-galor
belagt sedan 1810
produceraproducerande, producering, produktion