publicerad: 2021  
rätteligen
rätte·lig·en
adverb
rätt`eligen
enligt vad naturlig rätt­visa kräver
en dag skulle de kunna köpa till­baka det som rätteligen borde ha varit deras; ett brott som rätteligen borde rendera honom fängelse­straff
äv. enligt vad ett naturligt resonemang ut­visar
en ut­bildning som rätteligen borde bedrivas i skolorna
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska rätlika, rätteligan