SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`se substantiv ~t ~n äv. rösrös ~et, plur. ~, best. plur. ~en rös·etan­lagd hög av stenar som markerar väg eller gräns vanligen en­dera av flera i rad arkeol.trafik.JFRcohyponym1kummel 1 riksrösestenrösedet finns ett röse där de tre länderna mötsäv. om sten­hög som lagts upp över (el. ut­gör) grav, spec. från forn­tidengravröserösena blev all­männa under brons­åldernett röse över en om­kommen vandraresedan 1379dombrev i rågångstvist utfärdat av underlagmannen i Dalarna Peder Tomasson (Diplomatarium Dalekarlicum)fornsv. röse, trol. besl. med fornsv. rör ’sten­röse’