SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rade´ra verb ~de ~t rad·er·ar1ofta med partikel, särsk.bort, ut, utan större betydelse­skillnad ta bort spåren av blyertsskrift, med hjälp av rader­gummi bok.JFRcohyponymsudda 1 radera (ut) hela sidanäv. bildligtut­plåna han ville radera ut alla o­behagliga tankarhela familjer raderades ut av epideminäv. ngt ut­vidgatibl. med partikelnut han raderade (ut) alla filer på hård­diskenradera (bort/ut) ngn/ngtsedan 1564via ty. av lat. ra´dere ’skrapa; fila’; jfr rasera 2etsa åld.konstvet.radernålurspr.teckna (bild) med nål på en plåt in­om etsnings­konst och torrnåls­gravyr torrnålsraderingradera ngtsedan 1786Subst.:vbid1-291998raderande, vbid2-291998radering