SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reaktive´ra verb ~de ~t re·akt·iv·er·argöra aktiv på nytt arb.spec.göra giltig eller an­vändbar på nytt reaktivera licensenreaktivera kortetreaktivera ngn/ngtsedan 1887Subst.:vbid1-293705reaktiverande, vbid2-293705reaktivering