SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
realisationsvinst [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er re·al·is·at·ions|­vinst·envinst som upp­stått genom icke yrkesmässig av­yttring av egendom som under­gått värde­stegring ekon.SYN.synonymreavinst JFRcohyponymkapitalvinst en realisationsvinst (på BELOPP)sedan 1913