publicerad: 2021  
reglera reglerade reglerat
verb
regle´ra
1 styra så att lämplig verkan upp­nås hos något; med hjälp av åter­koppling
någon/något reglerar något/sats
någon reglerar något
någon reglerar sats
något reglerar något
något reglerar sats
reglera vätske­balansen; lönen regleras efter ålder
spec. i tekniska samman­hang ställa in på viss nivå
reglera lågan; reglera farten; reglera spjället till kakel­ugnen
äv. all­männare styra
det var moderns hårda nypor som reglerade deras sam­varo
belagt sedan 1761; av franska régler 'ordna'; till lat. re´gula 'regel'; jfr ur­sprung till 1regel, regulator
2 ofta pass. el. perfekt particip kontrollera med hjälp av regler
JFR normera
någon reglerar något/sats
någon reglerar något
någon reglerar sats
man bör reglera om det ska få byggas på den aktuella platsen; trafiken bör regleras i syfte att und­vika köbildning; skogsavverkningen är strikt reglerad
ofta med syfte att in­skränka något
en lag­stiftning av­sedd att reglera yttrande­friheten
reglerad arbets­tid se arbetstid
belagt sedan 1594
3 ekonomiskt ut­jämna visst oavslutat ekonomiskt förhållande
skadereglering; skuldreglering
någon reglerar något
reglera en skuld; reglera en skada; försäkrings­bolaget reglerar parkerings­skadan ut­ifrån trafik­skade­lagen; han reglerade skulden genom betalningarna förra året
belagt sedan 1727
reglerareglerande, reglering