publicerad: 2021  
scoutrörelse scout­rörelsen scout­rörelser
scout|­rör·els·en
substantiv
[skao`t-]
vanligen bestämd form en internationell ungdomsrörelse med stark in­riktning på natur­liv och med vissa moraliska och patriotiska ideal
in­om scout­rörelsen får man bl.a. lära sig att laga enkel mat och resa tält
belagt sedan 1910; jfr engelska scout movement med samma betydelse